Bejelentés


AURIGA ÉRTE


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A klub célja és feladata

A klub céljai:

-          Versenyek, rendezvények, túrák és ezekre történő felkészítő programok szervezésével alkalmat teremteni mindenki számára saját képességei kipróbálására, mert meggyőződésünk szerint a hétköznapok emberei között is vannak követésre érdemes példaképek (sztárok) csak lehetőséget kell adni számukra a bizonyításra.

-          Figyelem felhívása a sportos életvitelre, a megfelelő mentálhigiéniára és a testi szellemi egyensúly, harmónia szükségességére.

-          Az emberek, saját magukba vetett hitének, önbizalmának erősítése, a klub szellemiségén keresztül (a kívülállók körében is), önbecsülésre nevelés.

-          Az akaraterő, az intelligencia, a kitartás, a küzdeni akarás, a bátorság, az egyéni nagyság erejének demonstrálása.

-          Drog, alkoholizmus, brutalitás, korrupció stb. ellenes tiltakozás a pozitív példa ereje által.

-          Keressük azokat (az elsősorban magyar férfiakat, nőket), akik úgy érzik, hogy erő, bátorság, kitartás, önzetlenség, erkölcsi hozzáállás, (szépség) tekintetében megközelítik, esetleg túlszárnyalják a ma népszerűnek kikiáltott szuperideálok valós, vagy vélt képességeit, ezt be is akarják, és tudják bizonyítani, hajlandók versenyre kelni a meglévő bálványok “dicsőségéért”, vállalják e bizonyítással járó kihívást! Keressük a Magyar Példaképet!

-          Küzdelem a kivagyiság, a természetrombolás, az értelmetlen pusztítás, az értelmetlen és indokolatlan fogyasztás, a természet kizsarolása ellen annak érdekében, hogy az emberiség ne legyen saját maga sírásója. Egy hagyományos értelemben vett “tiszta” élet megvalósítása.

-          Közdelem az „amerikanizálódás”, az uniformizál(ód)ás (a divathóbortok, az öntudatlan népre mesterségesen rákényszerített értékrendek, számító módon megtervezett életérzések) ellen, az emberek és nemzetek egyéni sajátosságainak megtartásáért, önálló arculat megteremtéséért, az egyén saját értékeinek felszínre hozása és a nemzettudat erősítése által úgy, hogy az mások etikusan vett emberi érdekeit ne sértse.

-          A szabadidő kultúrált eltöltése.

-          Egyes tevékenységekkel karitatív szolgálat.

-          Fiatalok önállóságra és a hagyományos értékek tiszteletére történő nevelése, önbizalmának, önbecsülésének fejlesztése, egészséges életmódjuk elősegítése.

-          Alkotásra, kreativitásra (de nem a szerzésre) való ösztönzés. (“Hass, alkoss gyarapíts...”)

-          Az élsport számára érdektelen versenyzők befogadása, más szabadidős sportágakban alternatíva felajánlása, számukra színvonalas szabadidős versenyzési lehetőség keresése, biztosítása.

-          A tagok rendszeres és sokoldalú testi- lelki edzésének, szabadidős versenyeztetésének megteremtése, egyéb képességeinek, ismereteinek gyarapítása.

-          Megteremteni a lehetőséget arra, hogy a tagok saját erejüknek és ne csak izomerejüknek tudatára ébredjenek. Ilyen irányú képességek fejlesztése, képzése, miáltal mentális problémák előzhetők meg.

-          Kerékpárosok érdekvédelme, a biztonságos kerékpározás megteremtésének és a kerékpározás népszerűsítésének elősegítése.

-          Természeti-, környezeti értékeink védelme, ápolása.A klub feladatai:

-          A célok között megfogalmazott elvek érvényesítése, ezek kifejezését célzó kezdeményezések támogatása, elősegítése, kiszolgálása, e kezdeményezések számára erkölcsi, társadalmi alap biztosítása. E szellemben felnövő fiatalság nevelése.

-          Lehetőséget és alkalmat nyújtani, hogy a tagok a célok között megfogalmazottakat gyakorolhassák.

-          Szabadidős sportrendezvények, kulturális, művészeti események, szenvedélybetegség elleni, természetvédő kampányok és egyéb, a célokat kifejező programok, események, rendezvények szervezése, bonyolítása, kiszolgálása, ezek (mások által meghirdetett is) látogatása, ezeken történő aktív részvétel, ezektől függetlenül a kultúrált és sportos szabadidő eltöltés elősegítése, a célok között megfogalmazott ideológia népszerűsítése.

-          Az 1997.évi CLVI. törvény 26.§ C/ pontja szerinti 1., 4., 5., 8., 9., 10., 12., 14., 15, 16, 19., szám alatt felsorolt közhasznú tevékenység végzése, amikkel kapcsolatos szolgáltatásokból a klub nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen, amennyiben a szolgáltatást igénybevevő elfogadja, be- és tiszteletben tartja szolgáltatás igénybevételére felszólító felhívásban, illetve a klub alapszabályában leírtakat.

-          Kiemelkedő, elsősorban a célok között megfogalmazott ideológia népszerűsítését célzó sport és kulturális események támogatása. (Ide sorolható a kiemelkedő teljesítményeket elérő személyek eredményeinek elősegítése is.)

-          Kapcsolatok keresése és ápolása hasonló kül- és belföldi szervezetekkel.

-          A klub rendezvényein a lehetőségekhez mérten tiltani, illetve kerülni kell a dohányzást és az alkoholtartalmú italok, élelmiszerek fogyasztását.

-          A klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat.Mottó: Te nem egy vagy a sok közül, hanem Te vagy az az egy(etlen), aki Te vagy önmagad!

III.

A klub tagságaA klub tagja lehet (rendes tag): Korra, nemre, állampolgárságra, ideológiai és politikai nézetekre való tekintet nélkül minden természetes személy, aki a fönti célokat magáénak érzi, vallja, kinyilvánítja, szellemiségével azonosulni tud és azok kifejeződésében, érvényre jutásában tevékenyen részt vesz, azokhoz méltóan, példamutatóan él, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy a klub munkájában tevékenyen részt vesz, azt erkölcsileg és anyagilag támogatja, az alapszabályát betartja.Tiszteletbeli tag: Az a természetes személy, aki példamutató életvitelével, eredményeivel támogatja a klubot és erre figyelemmel a klub közgyűlése az elnökség ajánlatára tiszteletbeli taggá választja.Pártoló tag: Az a természetes, vagy jogi személy aki a klub munkájához, céljainak megvalósításához erkölcsi vagy anyagi segítséget nyújt.A klub rendezvényein nem tagok is részt vehetnek, de az ő jelenlétük belépődíj, részvételi díj fizetéséhez köthető.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!