Bejelentés


AURIGA ÉRTE


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

Az AURIGA ÉRTE adatvédelmi tájékoztatója


Bevezető


Az AURIGA ÉRTE tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az AURIGA ÉRTE. mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Az adatkezelő adatai:


Név: AURIGA ÉRTE

Székhely: 5000 Szolnok, Csokonai út 32. sz. III./5.

Postacím: 5000 Szolnok, Csokonai út 32. sz. III./5.

Adószám: 18829527-1-16

E-mail cím: aurigassk@gmail.com

Honlap: www.aurigassk.5mp.eu, nevezes.aurigassk.5mp.eu

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Versenyeinkre való nevezésével, online nevezési rendszerünkbe való regisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken való részvételnek.

 

Más versenyző benevezése


Tapasztalatunk szerint versenyzőink igénylik azt a lehetőséget, hogy barátaikat, családtagjaikat, kollégáikat is benevezhessék versenyeinkre. Ez az egyszerűsített nevezés a futók és az AURIGA ÉRTE. életét is megkönnyíti. Csapatnevezés esetén pedig eleve a csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet, amihez nem várhatjuk el minden tag személyes nevezését.

Az AURIGA ÉRTE ezért megadja a lehetőséget ügyfeleinek, hogy másokat is benevezhessenek versenyeire. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás, ezért mi sem terheljük versenyzőinket bürokratikus előírásokkal.

 

Az adatkezelés célja és időtartama


Az AURIGA ÉRTE által folytatott adatkezelés általános célja:

versenyzőink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,

az általunk szervezett események lebonyolítása,

versenyzőink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,

pénzügyi nyilvántartások vezetése,

statisztikák, elemzések összeállítása,

szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő versenyzőink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. Versenysorozat nyilvántartásához PR-tevékenységünkhöz (pl. az adott versenysorozatban legtöbbször indulók megtalálása) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

 

Marketingtevékenységünk részletezése


Marketingtevékenysége keretében az AURIGA ÉRTE

felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez versenyzőinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).

 

Adattovábbítás külföldre


Az AURIGA ÉRTE semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

 

A kezelt adatok köre


Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az AURIGA ÉRTE. semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. Versenyzőinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket (pl. kórcsoportot tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, megtett távolság) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés történik, ahol versenyzőink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül az AURIGA ÉRTE. birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk.

 

Adatfeldolgozás


Online nevezési rendszerünk Microsoft Online Excel felületén keresztül történik amely a aurigassk.5mp.eu honlapunkba van beágyazva.

Az 5mp.eu szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

 

Versenyeink többségén chipes időmérést biztosítunk. Időmérőst az AURIGA ÉRTE végzi az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait  a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel. pontszámokkal bővítve  feltöltjük a www.aurigassk.5mp.eu oldalunkra az eredménylistákat és a versenysorozat pontérték táblázatát.

A versenyzőink személyes adatait nem adjuk más szervezetnek.

 

Rajt- és eredménylisták


Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, lakóhelyét (csak település), nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően bruttó befutóidőt, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, pontértékét, valamint a kizárás, feladás tényét tartalmazhatja.

Versenyzőink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

 

E-mailek és SMS-ek küldése


E-mailt küldünk minden ügyfelünknek

a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról,

szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval, vagy külön e-mailben.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre


Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez egyesületen belül csak azon tagok jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

a nevezést kezelő és adatrögzítő,

a rendszergazda és az adatbázis kezelője,

a pénzügyi adatok kezelője,

a marketinggel foglalkozó.

 

Az adatkezelésben érintett számítógép helye


Az AURIGA ÉRTE számító gépén. (5000 Szolnok, Csokonai út 32,sz. III.5.

Weboldalaink a 5mp.eu szerverein.

Online nevezési rendszerünk Microsoft Online Excel, OneDrive szerverein.

 

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok


Mint minden webszerver az interneten, a automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.auriga.5mp.eu, nevezes.auriga.5mp.eu, a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

a látogatás időpontja,

a megtekintett oldal címe,

a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),

a látogató IP-címe,

a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

 

A versenyzőkről tárolt adatok


A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás,  kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk.

A pólóméretet egyéb méretet részben azért kérjük, hogy az sorozat záró rendezvényünkre a megfelelő pólókat tudjuk megrendelni, biztosítani

Alapadatok:

teljes név, titulus

születési dátum

lakhely /város vagy egyesület /

e-mail cím,

Az online nevezési rendszerben nevezőkről nyilvántartott további adatok:

befizetett nevezési díjat,

 

Versenyzők Adatok törlése


a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet  hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

 

Ennek alapján csak azoknak a versenyzőinknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, Aki csak személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük a versenyző nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott, , és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

 

Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre.

 

Jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben úgy érzi, az AURIGA ÉRTE vagy annak valamely tagja megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az AURIGA ÉRTE-vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy az AURIGA ÉRTE problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

 

Az AURIGA ÉRTE kikötése


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!